skip to Main Content

Arnoud is gespecialiseerd in een breed spectrum van soft IP, van merken en handelsnamen tot modellen en auteursrechten, en heeft een sterke focus op de procespraktijk van het vakgebied. Hij heeft een sterk inzicht in alle aspecten van het procederen, gekoppeld aan een duidelijk begrip van wat er buiten de rechtszaal kan worden bereikt.

Arnoud is vooral geboeid door vragen op het grensgebied tussen het intellectuele-eigendomsrecht en mededinging. Zijn ervaring strekt zich uit tot omvangrijke nationale en internationale geschillen – zo werkte Arnoud bijvoorbeeld als lid van een internationaal team aan merkenrechtelijke geschillen in heel Europa voor een bekend en wereldwijd opererend cosmeticabedrijf. Cliënten waarderen zijn combinatie van encyclopedische kennis gecombineerd met de “soft skills” die kunnen bijdragen tot een snelle en efficiënte oplossing van geschillen. En zijn profiel groeit – het toonaangevende Managing IP heeft hem aangemerkt al twee jaar op rij als een ‘Rising Star’ gewaardeerd.

Voor Arnoud begon het allemaal met een bekerhouder. Als uitwisselingsstudent in de Verenigde Staten raakte Arnoud gefascineerd door het intellectueel eigendom na een inleidend college waarin de docent de studenten uitdaagde om alle manieren uit te leggen hoe een alledaags voorwerp zoals een bekerhouder beschermd zou kunnen worden. Achter een eenvoudige vraag als “lijkt dit product op het andere product” gaat een complexe wereld schuil, en dat heeft Arnoud gestimuleerd om zijn expertise tot een hoog niveau te ontwikkelen. Met zijn ervaring om nauw samen te werken met cliënten aan belangrijke projecten werkt hij graag aan van pragmatische, werkbare en kosteneffectieve oplossingen. Arnoud streeft er altijd naar om vraagstukken volledig te begrijpen, zodat hij door de complexiteit heen kan prikken en zijn advies kan afstemmen op de behoeften van de cliënt.

Voor zijn overstap naar Leeway werkte Arnoud bij twee gerenommeerde Nederlandse full-service kantoren.

 

Arnoud Martens heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten het volgende hoofdrechtsgebied geregistreerd:

  • Intellectueel eigendomsrechtOp grond van deze registratie is hij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op dit geregistreerde hoofdrechtsgebied.
Back To Top